Ställ en fråga

Om du inte vill "boka kirurg" i schemat kan du ställa en förfrågan. Ange om du har remiss och från vilken vårdgivare/sjukhus.
Förnamn:*

Efternamn:*

Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN):*

E-post:*

Telefon (dagtid):*

Valfrihet i vården
Du väljer själv var du vill söka vård.
Jag söker för... (kort sammanfattning)*

Jag föredrar:Skicka förfrågan
TEL: 0523-780500, FAX: 0523-780505, ADRESS: BOX 203, LASARETTGATAN 1, LYSEKIL, ORG NR: 556193-7904             Copyright © 2009 Operation Lysekils Sjukhus AB / OLSAB