Patientinformation

Information för patienter utanför Västra Götaland och Halland

Är du i behov av specialistbedömning?

OLSAB har avtal med Västra Götalandsregionen och Landstinget Halland. Detta innebär att du som patient kan få en specialistbedömning och efterföljande operation hos oss som så kallad valfrihetspatient. Att vara valfrihetspatient betyder att du betalar samma avgift för läkarbesök som boende i vårt område gör, dock får du stå för reskostnaden själv.

Är du skriven i ett annat län än inom Västra Götaland och Hallands samverkansområde (se ovan) har du ändå möjlighet att söka vård på OLSAB. Om detta besök leder till operation måste vi få ett godkännande från ditt hemlandsting innan operationen genomförs.

Som valfrihetspatient kan din distriktsläkare eller sjukgymnast skicka remiss, det är en fördel om du är röntgad innan du kommer hit för undersökning. Du kan även skicka en egenremiss.

Väntetiden är f n cirka 1-2 veckor för ett besök och 2-3 veckor för en operation. Kostnaden för läkarbesök eller operation hos oss är samma som för läkarbesök hos specialist på sjukhus i Västra Götaland och Halland. Har du frikort är besöken avgiftsfria.

Står du i vårdkö i kirurgi på sjukhus i ditt län?

Sedan 1 november 2005 har Sverige infört en nationell vårdgaranti. Detta innebär bl a att om du väntar på specialistbedömning skall du maximalt vänta i 90 dagar. Väntar du på specialistbedömning på något sjukhus och har fått besked om längre väntetid kan du vända dig till vårdslussen eller vårdgarantiservice i ditt hemlandsting, klicka här. De hjälper dig då till annan vårdgivare, t ex OLSAB, för snabbare handläggning. Är du en vårdgarantipatient erbjuder vi dig ett första besök inom 1-2 veckor.

Som vårdgarantipatient är kostnaden för läkarbesök eller operation hos oss samma som i ditt hemlandsting. Har du frikort är besöken avgiftsfria. Är du vårdgarantipatient har du rätt till reseersättning. Du får ett intyg när du kommer till OLSAB som du sedan skickar till ditt sjukresekontor.

Ytterligare information om vårdgarantin

Kontakt - hänvisning och information om vårdgarantin

Vill du komma i kontakt med OLSAB, klicka här
TEL: 0523-780500, FAX: 0523-780505, ADRESS: BOX 203, LASARETTGATAN 1, LYSEKIL, ORG NR: 556193-7904             Copyright © 2009 Operation Lysekils Sjukhus AB / OLSAB