Patientinformation

Information för patienter från Västra Götaland och Halland

Är du i behov av specialistbedömning?

Som valfrihetspatient kan din distriktsläkare eller sjukgymnast skicka remiss, det är en fördel om du är röntgad innan du kommer hit för undersökning. För närvarande är väntetiden cirka 1-3 veckor.

OLSAB har regionövergripande avtal med Västra Götalandsregionen och Landstinget i Halland. Det innebär att kostnaden för läkarbesök eller operation hos oss är samma som för läkarbesök hos specialist på sjukhus. Har du frikort är besöken avgiftsfria.

Står du i vårdkö på något av regionens sjukhus?

Sedan 1 november 2005 har Sverige infört en nationell vårdgaranti. Detta innebär bl a att om du väntar på specialistbedömning ska du maximalt vänta i 90 dagar. Väntar du på specialistbedömning inom urologi, ortopedi eller kirurgi eller operation på något sjukhus och har fått besked om en längre väntetid kan du vända dig till Vårdslussen, tfn 020-44 55 55, E-post vardslussen@vgregion.se (Västra Götaland) eller Vårdgarantiservice (Halland), tfn 0771-299 299. De hjälper dig då till annan vårdgivare, t ex OLSAB, för snabbare handläggning. Är du en vårdgarantipatient erbjuder vi dig ett första besök inom 2 veckor.

Ytterligare information om vårdgarantin

Vill du komma i kontakt med OLSAB, Klicka här
TEL: 0523-780500, FAX: 0523-780505, ADRESS: BOX 203, LASARETTGATAN 1, LYSEKIL, ORG NR: 556193-7904             Copyright © 2009 Operation Lysekils Sjukhus AB / OLSAB