Patientinformation

Allmänna råd

När du fått tid för operation erhåller du en kallelse där det framgår vad som gäller för dig. Det är viktigt att du fyller i blanketten hälsodeklaration.

De flesta operationer görs i dagkirurgisk regi, det innebär att du får gå hem samma dag, men det finns möjlighet att stanna över natten.

Många operationer sker i lokalbedövning, andra i narkos.

Om du får narkos gäller:
  • Ingen mat eller dryck efter 24:00 föregÃ¥ende dag.
  • Tvättning med tvättsvamp (Descutan finns pÃ¥ apoteket), tvÃ¥ gÃ¥nger kvällen före operation samt pÃ¥ operationsdagens morgon.
  • Mediciner, som ger ökad blödningsbenägenhet, exempelvis Magnecyl, Treo och Voltaren, skall du sluta med en vecka före operationen. För Waran, Apekumarol m.fl gäller speciella regler.
  • Efter operationen fÃ¥r du inte köra bil pÃ¥ 24 timmar och det är lämpligt att du ordnar med transport.
Hälsodeklaration
Fyll i och ta med inför operation.
TEL: 0523-780500, FAX: 0523-780505, ADRESS: BOX 203, LASARETTGATAN 1, LYSEKIL, ORG NR: 556193-7904             Copyright © 2009 Operation Lysekils Sjukhus AB / OLSAB