Patientinformation

Valfrihet och vårdgaranti

Vårdgaranti innebär att Du som patient aldrig skall behöva vänta mer än 90 dagar för specialistvård eller operation. Ett avtal med Västra Götalandsregionen och Landstinget Halland gör oss tillgängliga för alla.

Valfrihet innebär att Du själv har rätt att välja sjukhus eller privat vårdgivare.

Ni kan läsa mer på regionens hemsida om Valfrihet eller Vårdgaranti. Du kan vända dig till Vårdslussen, tfn: 020-44 55 55 eller e-post: vardslussen@vgregion.se.

Bor Du i Skaraborg ring Skaraborgs sjukhus, tfn: 0500-43 10 00 och patienter från Halland hänvisas till Vårdgarantiservice, tfn: 0771-900 600.

VÃ…RDGARANTI OCH VALFRIHET I VÄSTRA GÖTALAND   Läs mer om vÃ¥ra tjänster
TEL: 0523-780500, FAX: 0523-780505, ADRESS: BOX 203, LASARETTGATAN 1, LYSEKIL, ORG NR: 556193-7904             Copyright © 2009 Operation Lysekils Sjukhus AB / OLSAB